Một công cụ JPG trực tuyến miễn phí và nhanh chóng - không cần cài đặt, không có plugin, không có Flash, không cần tải xuống. Nó áp dụng công nghệ HTML5 và sẵn sàng hoạt động. Các tính năng bao gồm thay đổi kích thước tệp JPG, cắt xén JPG, nén và chuyển đổi JPG sang PNG, PNG sang JPG, JPG sang PDF, PDF sang JPG, Tài liệu MS sang JPG, MS Excel sang JPG, MS PowerPoint sang JPG. Một số tính năng được trình duyệt hỗ trợ và không yêu cầu tải lên máy chủ.

 Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi không lưu, không xem, không chia sẻ tệp người dùng. Tất cả công việc là thực hiện chương trình. Các tệp bạn tải lên, các tệp được chuyển đổi, sẽ bị xóa sau một giờ. Chúng tôi đã tự động chạy chương trình để xóa tập tin.
 Ứng dụng Wep
Dịch vụ của chúng tôi dựa trên web, các công cụ của chúng tôi có thể chạy trên tất cả các nền tảng, chẳng hạn như Windows, Linux, Mac. Điện toán của chúng tôi nằm trên máy chủ đám mây và không chiếm tài nguyên máy tính của bạn.
 Công nghệ HTML5
Máy tính của bạn không cần tải xuống phần mềm, không cần cài đặt phần mềm, không cần cài đặt plugin. Không cần Flash. Bạn có thể thực hiện tất cả các công việc bằng cách mở trang web trong trình duyệt của bạn.