Chuyển đổi định dạng PDF sang định dạng JPG. Mỗi trang được chuyển đổi thành một hình ảnh.
JPG và PDF là các định dạng tệp phổ biến. PDF cũng là một định dạng hình ảnh trong tự nhiên.
PDF có nhiều trang. Mỗi trang chứa hình ảnh, văn bản, bảng biểu, vv PDF cũng chứa thông tin phông chữ. Chuyển đổi PDF sang JPG để hiển thị, in và chuyển. Bạn có thể chọn chất lượng của hình ảnh được chuyển đổi. Chất lượng hình ảnh càng tốt, kích thước tệp càng lớn. Tệp được chuyển đổi ở định dạng ZIP, tệp ZIP chứa nhiều tệp JPG và mỗi trang tạo một tệp JPG.
Chọn một tệp cục bộ
Định dạng đầu vào: PDF
Định dạng đầu ra: JPG
URL tệp:
(* Trang web này không lưu trữ các tệp được tải lên của người dùng, tất cả các tệp được tải lên và chuyển đổi sẽ tự động bị xóa sau 2 giờ, Bằng cách tải lên các tài liệu, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi Điều khoản sử dụng)
Giới hạn kích thước tệp đơn: 50M.
Chất lượng đầu ra
 Trợ giúp
  • Chọn tệp bạn muốn chuyển đổi, bạn có thể chọn từ máy tính, bạn cũng có thể nhập URL
  • Tải tệp lên, đợi quá trình tải lên hoàn tất
  • Nhấp vào nút chuyển đổi, chờ cho quá trình chuyển đổi hoàn tất.
  • Tải về tập tin chuyển đổi.
 Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi không lưu, không xem, không chia sẻ tệp người dùng. Tất cả công việc là thực hiện chương trình. Các tệp bạn tải lên, các tệp được chuyển đổi, sẽ bị xóa sau một giờ. Chúng tôi đã tự động chạy chương trình để xóa tập tin.
 Ứng dụng Wep
Dịch vụ của chúng tôi dựa trên web, các công cụ của chúng tôi có thể chạy trên tất cả các nền tảng, chẳng hạn như Windows, Linux, Mac. Điện toán của chúng tôi nằm trên máy chủ đám mây và không chiếm tài nguyên máy tính của bạn.
 Công nghệ HTML5
Máy tính của bạn không cần tải xuống phần mềm, không cần cài đặt phần mềm, không cần cài đặt plugin. Không cần Flash. Bạn có thể thực hiện tất cả các công việc bằng cách mở trang web trong trình duyệt của bạn.

PDF sang JPG © 2018  Điều khoản sử dụng | Privacy Policy Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ:support@epub-to-pdf.com