Chuyển đổi tệp MS Excel (định dạng .xls, .xlsx) sang tệp JPG.
Excel là một định dạng tệp để lưu trữ nội dung bảng tính. Mở bằng phần mềm Microsoft Excel. Nó rất mạnh mẽ. Excel rất phổ biến trong văn phòng. Excel có thể lưu trữ dữ liệu bảng và hình ảnh, biểu đồ, tập lệnh, v.v.
Để xem các tệp Excel, bạn cần cài đặt phần mềm MS Excel. Trong nhiều trường hợp, không thuận tiện để xem các tệp Excel. Công cụ này có thể chuyển đổi các tệp Excel thành hình ảnh JPG. Hình ảnh JPG có thể được mở ở hầu hết mọi nơi. Bạn có thể đặt chất lượng đầu ra của hình ảnh JPG.
Chọn một tệp cục bộ
Định dạng đầu vào: XLS,XLSX
Định dạng đầu ra: JPG
URL tệp:
(* Trang web này không lưu trữ các tệp được tải lên của người dùng, tất cả các tệp được tải lên và chuyển đổi sẽ tự động bị xóa sau 2 giờ, Bằng cách tải lên các tài liệu, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi Điều khoản sử dụng)
Giới hạn kích thước tệp đơn: 50M.
Chất lượng đầu ra
 Trợ giúp
  • Chọn tệp bạn muốn chuyển đổi, bạn có thể chọn từ máy tính, bạn cũng có thể nhập URL
  • Tải tệp lên, đợi quá trình tải lên hoàn tất
  • Nhấp vào nút chuyển đổi, chờ cho quá trình chuyển đổi hoàn tất.
  • Tải về tập tin chuyển đổi.
 Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi không lưu, không xem, không chia sẻ tệp người dùng. Tất cả công việc là thực hiện chương trình. Các tệp bạn tải lên, các tệp được chuyển đổi, sẽ bị xóa sau một giờ. Chúng tôi đã tự động chạy chương trình để xóa tập tin.
 Ứng dụng Wep
Dịch vụ của chúng tôi dựa trên web, các công cụ của chúng tôi có thể chạy trên tất cả các nền tảng, chẳng hạn như Windows, Linux, Mac. Điện toán của chúng tôi nằm trên máy chủ đám mây và không chiếm tài nguyên máy tính của bạn.
 Công nghệ HTML5
Máy tính của bạn không cần tải xuống phần mềm, không cần cài đặt phần mềm, không cần cài đặt plugin. Không cần Flash. Bạn có thể thực hiện tất cả các công việc bằng cách mở trang web trong trình duyệt của bạn.

Excel sang JPG © 2018  Điều khoản sử dụng | Privacy Policy Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ:support@epub-to-pdf.com